Skip to main content

KOULUUN?

TORA PÄÄSYKOEVALMENNUS

TORA pääsykoevalmennus

Koulutuksiin hakijoita on paljon ja paikkoja rajoitetusti. Miksi et siis panostaisi pääsykoetta varten tosissasi? Omien päämäärien eteen on hyvä tehdä töitä ja me haluamme antaa parhaat eväät tulevaisuuttasi varten.

Vahvuutemme on moniammatillinen tiimi, jossa valmennus- ja fysioterapiaosaaminen yhdistyvät erikoisjoukkojen, sotilas-, poliisi- ja pelastusalojen vankkaan kenttäkokemukseen. 

Käytämme valmennuksissamme omaa Tora Tactical Fitness -applikaatiota. Jos kaipaat jotain muuta tapaa toteuttaa valmennus niin ole rohkeasti yhteydessä meihin.

Valmennustakuu! 

Jos et valmennuksemme jälkeen saa saman alan koulutuspaikkaa, hyvitämme ostetun valmennuksen hinnasta 100% liittyessäsi mihin tahansa valmennukseemme!


POLIISIKSI!

Poliisiammattikorkeakoulun valintakoe kannattaa mieltää kirjoittamiskokeena, johon päästäkseen pitää täyttää tietyt fyysiset vaatimukset. Tämä määrittää myös Poliisiksi!-valmennuksen sisältöä.

Valmennuksen aiheet on jaettu kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, joista ensimmäinen on poliisin koulutukseen ja työhön orientoituminen. Se on toteutettu vahvasti yhteistyössä poliisialan asiantuntijoiden kanssa, koska ainoastaan sieltä löytyy todellinen ymmärrys niin valintakokeen kuin itse työnkin todellisista vaatimuksista. Tässä yhteydessä käydään läpi ja harjoitellaan myös kirjoituskokeeseen liittyviä asioita. 

Muut kokonaisuudet liittyvät toimintakykyyn ja ovat nimeltään Vahva keho ja Vahva mieli.

Esimerkiksi harjoittelun keskeytyminen jonkun ylirasitusvamman takia on todella yleinen tarina sellaisilla, jotka aloittavat tavoitteellisen harjoittelun, joka poikkeaa selkeästi aiemmista liikuntarutiineista. Vahva keho -moduulissa opetetaan, kuinka tällaiset vammat ja yliharjoittelu voidaan välttää, kuinka harjoittelun hyödyt voidaan optimoida ravitsemuksella ja käydään läpi muitakin harjoittelua tukevia aiheita.

Vahva mieli -moduulissa kerrotaan, miten psykologisia henkilöarvioita tehdään, mihin ne perustuvat ja miten niihin voi ja ei voi valmistautua ja harjoitella. On asioita, joihin kannattaa valmistautua ja toisaalta asioita, joihin ei kannata. Esimerkiksi haastatteluun voi harjoitella, ja oman motivaation ja realististen odotusten esiin tuominen onnistuneesti antaa varmasti paremman kuvan hakijan soveltuvuudesta. Valmennuksessa syvennytään mm. näihin asioihin. Lisäksi käydään läpi, mitä erikoisjoukkojen kansainväliset operaatiot ovat opettaneet henkisestä kestokyvystä ja sen vahvistamisesta. Tämä auttaa erityisesti myöhempää työelämää varten valmistautumisesta.

Nämä toimintakykyyn liittyvät moduulit nojaavat vahvasti Vesapekka Larkkosen ja Juuso Ahon ensikäden osaamiseen ja kokemuksiin fysioterapiasta, huippu-urheiluvalmennuksesta sekä Puolustusvoimien erikoisjoukoista. Näissäkin kokonaisuuksissa tukeudustaan silti eri alojen asiantuntijoihin, ja omia näkökulmiaan pääsevät jakamaan mm. psykologi, ravintovalmentaja, hyvinvointivalmentaja, vuorovaikutusvalmentaja, defusing-koulutettu teologi jne.

Opetusmateriaali koostuu videomuotoisista luennoista ja haastatteluista sekä tekstimuotoisista opetuspaketeista ja harjoitustehtävistä, jotka tekemällä varmasti syventää omaa oppimistaan.

Kaiken tämän valmennuksen rinnalla pyörii heti ensimmäisestä viikosta alkaen nimenomaan Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeen vaatimuksia varten tehty harjoitusohjelma. Se on pääosin Juuso Ahon käsialaa. Juuso on kansainvälisen tason fysiikkavalmentaja, joka on valmentanut mm. Aki Hintsan valmennustiimissä F1:ssä ja pyörittää tällä hetkellä omaa BoxInBox-valmennuskeskusta Hämeenlinnassa. Sen lisäksi Juusolla on omakohtainen vuosien kokemus erikoisjoukoista.

Omatoimiharjoittelun voit aloittaa milloin vaan, valmennus käynnistyy suoraan ostosta. 

Kahdeksan viikon mittainen Poliisiksi! ryhmävalmennus alkaa 12.2.2024

Hinta 299 €

 

ERIKOISJOUKKOIHIN

Kahdeksan viikon mittainen valmennus tähtää vuosittain tammikuussa järjestettäviin erikoisjoukkojen valintakokeisiin. Utissa järjestettävässä valintakokeessa valitaan Laskuvarjojääkärikurssille pääsevät sekä karsitaan Puolustusvoimien Erikoisjoukkokurssille hakeutuvat (lopullinen valinta tehdään myöhemmin keväällä järjestettävän kenttäkokeen perusteella). Immolassa järjestettävässä valintakokeessa valitaan Erikoisrajajääkärikurssille pääsevät.

Valmennuksessa keskitytään erityisesti valintakokeen vaatimuksiin ja jalostetaan perusominaisuudet tasolle, joka tarjoaa edellytykset sen läpäisemiseen. Monipuolisen treeniohjelman ohessa annetaan tietoa erikoisjoukkojen koulutuksesta ja vaativiin tilanteisiin valmistautumisesta sekä valmistetaan hakijoita myös henkisesti testipäivään, jossa suorituskyky lopulta ulosmitataan.

Seuraava valmennus alkaa kesällä 2024.

Hinnat alkaen 199 €

PELASTAJAKSI

  • Kehität fysiikkaasi ammattivalmentajan tekemän monipuolisen ja nousujohteisen harjoitussuunnitelman avulla.
  • Opit henkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn merkityksestä osana kokonaisvaltaista toimintakykyä sekä konkreettisia keinoja niiden kehittämiseksi.
  • Ymmärrät millaista on oikeasti työskennellä pelastajan ammatissa päivästä ja vuodesta toiseen, mitkä ovat työn hyviä ja huonoja puolia, sekä millaiselle ihmiselle ammatti sopii.
  • Opit valmistautumaan haastatteluun.
  • Opit mitä pääsykokeen läpäiseminen vaatii käytännössä, ja osaat valmistautua siihen niin fyysisesti kuin henkisestikin

Omatoimiharjoittelun voit aloittaa milloin vaan, valmennus käynnistyy suoraan ostosta. 

Kahdeksan viikon mittainen ryhmävalmennus alkaa maanantaina 18.3.2024.

Hinta 299 €