Skip to main content
työhyvinvointi

BLOGI

AJANKOHTAISTA ASIAA

Taktinen urheilu: harjoittelun perusteet

Eri viranomaisaloilla työskentelevät taktiset urheilijat kehittyvät parhaiten yksilöllisillä, uran ja työtehtävien vaativuuden huomioon ottavilla ohjelmilla ja siksi taktisen urheilijan tulisi paitsi osata myös ymmärtää toiminnallisen harjoittelun perusteet.

Taktisia urheilijoita, tactical athletes, ovat kaikki viranomaisaloilla työskentelevät henkilöt, joiden vastuulla ovat yhteiskunnan kriittiset palvelut ja toimet – ja joiden on työssään kehitettävä ja ylläpidettävä kokonaisvaltaista fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Heitä ovat poliisit, pelastajat, sotilaat, ensihoitajat ja vartijat.

Taktisen urheilijan toiminnallisen harjoittelun perusteet rakentuvat voiman, kestävyyden, nopeuden, liikkuvuuden, liiketaidon ja kehonhallinnan harjoittelusta.

Toiminnallisen harjoittelun perusteet

TORAn kokeneet valmentajat tekevät yhteistyötä eri viranomaisalojen kanssa soveltaen taktisen urheilun valmennuksen periaatteita niin valmentajien kuin taktisten urheilijoiden yksilökoulutuksessakin.

Toiminnallinen harjoittelu on tarkoituksenmukaista fyysistä harjoittelua ja tuottaa hyötyjä yksilön omassa toimintaympäristössä. Toiminnallisella harjoittelulla on hyvä siirtovaikutus yksilön omiin töihin ja tehtäviin tämän omassa toimintaympäristössä. Harjoittelu voi koostua erilaisten fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta yhtä aikaa sekä erilaisten harjoitusmetodien yhdistelmästä. Oleellista toiminnalliselle harjoittelulle on sen kyky tuottaa yksilöä hyödyttäviä vaikutuksia tämän käytännön elämään.

Fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen liittyy oikeaoppisen harjoittelun rasituksen ja palautumisen rytmittäminen työn kuormittavuus huomioiden. Siksi TORAn taktisen urheilun koulutuksessa panostetaan erityisesti fyysisen harjoittelun perusteisiin.

Voimaharjoittelu

Taktisen urheilijan on omattava monipuoliset voimaominaisuudet, koska työn tekemiseen liittyy lähes aina ulkoista kuormaa oman kehonpainon lisäksi. Kuorma voi olla puettuna päälle varuste- tai suojaliivin muodossa, tai se voi olla jonkin raskaan asian nostamista tai siirtämistä.

Kestävyysharjoittelu

Kestävyys on kykyä sietää rasitusta ja kykyä palautua toistuvista liikesuorituksista.

Sotilailla kestävyys mielletään yleensä kykynä sietää väsymystä pitkillä marsseilla ja kykynä palautua taistelukentällä tapahtuvista syöksyistä. Poliisien työ on usein suuren osan työajasta passiivista, eikä kestävyysominaisuuksia juuri tarvita lukuun ottamatta lyhyitä kiinniottotilanteita. Poliisien kestävyys näkyykin enemmän kykynä jaksaa tehdä fyysistä monivuorotyötä ja palautua työtehtävistä. Pelastusalalla kestävyyskunnon merkityksestä kertoo se, että toimintakyvyn arvioinnissa käytettävässä FireFit -testistössä kestävyyskunnon testin arvo on 50 %.

Nopeusharjoittelu

Nopeus on yksinkertaisesti kykyä liikkua nopeasti. Nopeuteen vaikuttavat myös muut ominaisuudet kuten voimatasot, reaktiokyky sekä yleinen liikkumiskyky ja ketteryys. Monissa eri viranomaistehtävissä tulee päivittäin vastaan nopeita ja yllättäviä tilanteita, joihin pitää pystyä reagoimaan todella nopeasti. Nopeat ja yllättävät suoritteet ovat usein raakoja keholle, koska niihin liittyy nopea suoritusaika yhdistettynä ulkoiseen kuormaan. Tämän takia lihaksia ja kehoa on harjoitettava myös nopeisiin tilanteisiin, jotta turhia, ennaltaehkäistäviä vammoja voidaan välttää.

Liikkuvuusharjoittelu

Liikkuvuusharjoittelulla mahdollistetaan paremmat ja turvallisemmat työasennot niin nostamiseen, kantamiseen kuin ampumiseenkin. Huono liikkuvuus on usein yksi rajoittavimpia tekijöitä erilaisten toiminnallisten ampumasuoritteiden tekemisessä. Hyvällä liikkuvuudella tarkoitetaan sitä, että nivelissä on hyvät liikelaajuudet, joilla mahdollistetaan puhtaat liikeradat sekä kuormituksen jakautuminen tasaisesti eri nivelille.

Liiketaito ja kehonhallinta

Viranomaiset toimivat usein erilaisissa, mahdollisesti hankalakulkuisissa ympäristöissä. Poliisit saattavat kulkea tasaisella asfaltilla, mutta sotilaat liikkuvat maastossa. Pelastajat taas toimivat usein ympäristöissä, jotka eivät mahdollista tavanomaista liikkumista. He joutuvat liikkumaan erilaisten esteiden yli ja läpi sekä konttaamaan ja ryömimään kyetäkseen hoitamaan työtehtävänsä. Siksi toiminnallisen urheilijan liiketaidon ja kehonhallinnan koulutuksen on katettava kaikki perusliikemallien harjoittelusta esterata-tyyppiseen harjoitteluun.

TORAn taktisen urheilijan koulutus

TORAn intohimo on tehdä viranomaisista toimintakykyisempiä, vahvempia ja kestävämpiä – niin keholtaan kuin mieleltäänkin.

Teemme yhteistyötä eri viranomaisalojen kanssa ja TORAn verkossa toteutettavat Black Line -viranomaisvalmennukset tarjoavat myös yksittäisille taktisille urheilijoille monipuolisia keinoja ylläpitää omaa toimintakykyään.